Klick Is-pigg
På forespørsel

Kan brukes i disk med crushed is i fiske-butikker, for promotering av pris etc.

Max lengde 150mm. Leveres i klar plast.