Store Ende-stykker til "Neste-Kunde-Skilt
På forespørsel

Store Ende-stykker til å sette utenpå de små ende-stykkene.

Foredelen med dette er at skiltet ikke riper ned i underlaget.

Fås i rødt eller hvit.