Rød/Grå
1000 etiketter pr. rull, 12 ruller pr. kartong

Til/fra Rød/grå  doble merkelapper, jul, FSC

60 x 35mm

1000 etiketter pr. rull