Sølv
250 etiketter pr. eske; kartonger a 12 esker

Til/fra merkelapp, Hengeetikett Jul

80 x 30mm

250 etiketter pr eske