Kraft
250 etiketter pr. eske; kartonger a 12 esker

Til/fra merkelapp, Hengeetikett, nøytral

70 x 80mm

250 etiketter pr eske