Rød/hvit
250 etiketter pr. eske; kartonger a 12 esker

Til/fra merkelapp, Hengeetikett

Jul, dobbel

50 x 90mm

250 etiketter pr eske