EHE 28799-00
10 stk. pr. pakke.

Nokkel til fjerning av elektroniske etiketter fra holderen og å lase opp festeanordningen av hyllekantlist.