Boks til defekte pumpepistoler
1 stk.

Boksen "klikkes" direkte på pumpepistolen og informerer kunden om at pistolen er "midlertidig ute av drift" og at "service er tilkalt".

Sort skrift på gul boks.

 Midlertidig ute
       av drift

  Out of Order

Service er tilkalt