Uno C8 / S16

  1. SETTE INN ETTIKETTRULL – Åpne bunnplaten ved å trekke de to knappene, en på hver side av maskinen, mot deg. Bunnplaten vil automatisk falle ut og åpne seg. Åpne så topplokket ved å trekke det oppover. Rull ut en ca. 20cm lang stripe med etiketter og sett rullen ned i maskinen fra toppen slik som på bildet. La stripen med etiketter gli tvers gjennom maskinen. Lukk topplokket.
  2. FESTE ETIKETTSTRIPEN – Før du lukker bunnplaten, pass på at det er rullet ut en ca. 20cm lang stripe med etiketter. Trykk så bunnplaten på plass. Før den løse stripen med etiketter inn i åpningen bak den metallfargede stangen og dytt forsiktig til det «butter» imot. Trykk så på håndtaket samtidig som du dytter på etikettstripen. Maskinen skal da ta tak i etikettene. Trykk til stripen med etiketter er stram.
  3. STILLE INN PRIS/TEKS – Plasser pilen i displayet til ønsket posisjon ved å trekke forsiktig i velgerarmen. Skru på velgerarmen for å sette ønsket symbol i displayet. Når ønsket pris eller tekst er satt i displayet settes velgerarmen på plass ved å trykke den helt inn. Maskinen er nå klar til bruk.
  4. JUSTERE PLASSERING AV TRYKK – Dersom trykket havner skjevt på etiketten kan dette justeres ved å løsne litt på skruene på siden av maskinen med en stjerneskrutrekker. Når skruene er løse, flytt så trykkerhodet frem eller tilbake slik at trykket havner der det skal være. Når ønsket plassering er nådd, festes skruene igjen.
  5. BYTTE BLEKKPATRON – Hold maskinen opp ned. Ta tak i platen i front av maskinen og trekk den mot deg. Da følger blekkpatronen med ut. Bytt blekkpatron slik bilde 5 og 6 viser.