Blitz C8 / S16

  1. SETTE INN ETTIKETTRULL – Åpne bunnplaten ved å trekke de to knappene, en på hver side av maskinen, mot deg. Bunnplaten vil automatisk falle ut og åpne seg. (Bilde nr. 1)
  2.  Åpne så topplokket ved å trekke det oppover slik som på. Rull ut en ca. 20cm lang stripe med etiketter og sett rullen ned i maskinen fra toppen slik som på bildet. La stripen med etiketter gli tvers gjennom maskinen. Lukk topplokket. (Bilde nr. 2)
  3. FESTE ETIKETTSTRIPEN – Før du lukker bunnplaten, pass på at det er rullet ut en ca. 20cm lang stripe med etiketter. Trykk så bunnplaten på plass. (Bilde nr. 3)
  4. Før den løse stripen med etiketter inn i åpningen bak den metallfargede stangen og dytt forsiktig til det «butter» imot. Trykk så på håndtaket samtidig som du dytter på etikettstripen. Maskinen skal da ta tak i etikettene. Trykk til stripen med etiketter er stram. (Bilde nr. 4)
  5. STILLE INN PRIS/TEKS – Plasser pilen i displayet til ønsket posisjon ved å trekke forsiktig i velgerarmen. Skru på velgerarmen for å sette ønsket symbol i displayet. Når ønsket pris eller tekst er satt i displayet settes velgerarmen på plass ved å trykke den helt inn. Maskinen er nå klar til bruk. (Bilde nr. 5)
  6. BYTTE BLEKKPATRON/SVERTEVALSE – Hold maskinen opp ned. Ta tak i platen i front av maskinen ved å trykke forsiktig på «utstikkerne» på hver side av platen og trekk den fast mot deg. Platen sitter godt og kan oppfattes som litt hard. Da følger blekkpatronen med ut. Bruk blekkpatron-gaffelen som kom sammen med prispistolen for å fjerne den gamle blekkpatronen. Sett så den nye blekkpatronen ned i blekkpatron-gaffelen og plaser den ned i sporene. Press den på plass til du hører et «klikk». (Bilde nr. 6)
  7. JUSTERE PLASSERING AV TRYKK – Dersom trykket havner skjevt på etiketten kan dette justeres ved å løsne litt på skruen på bunnplaten med en stjerneskrutrekker. Når skruen er løs, flytt så bunnplaten frem eller tilbake slik at trykket havner der det skal være. Når ønsket plassering er nådd, festes skruen igjen. (Bilde nr. 7)