Avery Dennison / Monarch Paxar

1. ÅPNE TOPPDEKSELET – Åpne toppdekselet ved å trekke de to knappene, en på hver side av maskinen, mot deg. Sving toppdekselet helt opp slik at det låser seg i åpen posisjon. (Bilde nr. 1)

 

2. SETTE INN ETIKETTRULL – Sett i etikettrullen og trekk ut etikettremsen ca. 20-25 cm. Etikettrullen er litt trang i sporet sitt, slik at den må dyttes og lirkes på plass. Pass på at du har satt i rullen slik at etikettene trekkes ut av maskinen på oversiden av rullen slik som på bildet. Lukk deretter toppdekselet. (Bilde nr. 2)

 

3. FESTE ETIKETTREMSEN – Når du nå har lukket toppdekselet skal det henge en ca. 20 cm etikettremse ut av maskinen. Før den løse etikettremsen inn i åpningen rett ved toppen av håndtaket og dytt forsiktig til det «butter» imot. Trykk så på håndtaket gjentatte ganger samtidig som du dytter på etikettremsen. Maskinen skal nå ta tak i etikettene. Fortsett å trykke til etikettremsen er stram og maskinen trykker etiketter fra munnstykket. (Bilde nr. 3)

 

4. STILLE INN PRIS – Plasser pilen i displayet til ønsket posisjon ved å trekke forsiktig i velgerarmen. Skru på velgerarmen for å sette ønsket symbol i displayet. Når ønsket pris eller tekst er satt i displayet settes velgerarmen på plass ved å trykke den helt inn. Maskinen er nå klar til bruk. (Bilde nr. 4)

 

5. TA UT BLEKKPATRON / SVERTEVALSE – Hold maskinen sideveis over en søppelbøtte, og trykk inn den grå/hvite låseknappen som vist på bildet. Svertevalsen vil løsne og falle av. (Bilde nr. 5)

 

6. SETTE INN NY BLEKKPATRON / SVERTEVALSE – Ta av papiret på pakningen med ny svertevalse. Roten på svertevalsen er det første som stikker ut av pakningen. For å unngå unødvendig gris – ta tak i roten og før svertevalsen direkte inn på holderen på maskinen. Press den på plass til du hører et «klikk». (Bilde nr. 6)

 

7. HVIS NOE GÅR GALT – Åpne toppdekselet (se punkt. 1) og fjern etikettrullen. Ta en titt ned i maskinen og se om etiketter har satt seg fast i maskinen. (Bilde nr. 7)

 

8. HVIS NOE GÅR GALT – Trekk spaken som vist på bilde nr. 8 mot deg og se etter om etiketter har satt seg fast her også. (Bilde nr. 8)

 

9. HVIS TEKSTEN ER GRUMSETE – Dersom teksten er grumsete kan dette tyde på at du har tredd i etiketten feil. Gå gjennom steg for steg punkt 1-3 for å utelukke dette. Dersom maskinen er tredd slik den skal, kan det hende at tallbåndene er grisete. Ta da ut svertevalsen slik som punkt 5. Tallbåndene er nå synlige. Bruk en tannbørste og vask tallbåndene. Skru underveis på velgerarmen for å vaske alle stempelputene. (Bilde nr. 9)

 

10. HVIS MASKINEN TRYKKER SKJEVT – Årsaken til dette kan være mange. Som bruker, kan man ta en titt nedi maskinen for å se om det er en åpenbar årsak til feiltrykket, slik som at det mangler noen deler eller at maskinen er skadet på annet vis. For å få reparert maskinen kan du sende den inn til oss. Skriv da en lapp med hva som er problemet og fest den på maskinen det gjelder. Ta gjerne kontakt pr. telefon før du sender den inn.

 

NB: Dersom kunden selv skrur opp maskinen, vil all garanti gå tapt og kunden må selv betale for reparasjon.